پاور بانک چرمی

هدف مجموعه ما با ارئه خدماتی متفاوت و محصولات خاص جهت هدایای تبلیغاتی ، ایجایده های نو میباشد. ساختاری جدید در بازار هدایای تبلیغاتی است. دراین راستا نیاز مبرم به بررسی و ارائه ایده ههای نو میباشد.

پاور بانک محصولی است که با برطرف کردن یکی از اساسی ترین نیازهای کاربران میتواند به عنوان گزینه همیشه همراه کاربر تلقی شود.

این محصول با امکان شارژ تبلت و موبایل در هرزمان و مکان که دسترسی به برق وجود ندارد ، یکی از کاراترین هدایای تبلیغاتی به شما میرود.

همانظور که میدانید بازار سنتی هدایا تبلیغاتی که شامل سررسید،خودکارو… میباشد هرسال توسظ عده ای مورد استفاده قرار میگیرد اما این هدیه به دلیل کارایی پایین بسیار زود فراموش شده و دردسترس مشتری نمیباشد لذا هدف اصلی تبلیغ کننده که حضور همیشگی در کنار مشتریهای خود را میخواهد،به نتیجه نمیرسد،

اما پاوربانک به دلیل اینکه باعث ایجاد ارامش روانی برای داشتن همیشگی شارژ موبایل و تبلت را داراست به عنوان وسیله ای کارا همیشه در کنار مشتری میماند و این باعث میشود نام شما که برروی بدنه پاور بانک حک شده است ،ماندگار شود و در یاد مشتری بماند.

۱۱۱۱